ساخت و اجرای کامل ساختمان

انجام طراحی و محاسبات و اجرای سازه های بتنی و فولادی منطبق با ضوابط شهرداری و سازمان نظام مهندسی گروه مهندسی معماری آرتیمان ، با بهره گیری از علم و تخصص نیروهای خود ،در زمینه احداث ساختمان (از گرفتن مجوز ادامه مطلب