گروه مهندسی معماری آرتیمان با بهره گیری از مهندسین توانا آماده ارائه امور نقشه برداری از قبیل : تهیه نقشه های UTM ، پیاده سازی نقشه ، مساحی و تفکیک ( ماده ۱۴۷ دکاداستر ) و … در خدمت مردم عزیز استان می باشد .